Pravidlá siete RužaNET

Pravidlá siete RužaNET

1. Práva užívateľov:

Užívateľ siete RužaNET má právo na zdieľané NON-STOP pripojenie na sieť internet rýchlosťou 512 – 30.000Kbit/s podľa zmluvy o pripojení.

2. Práva administrátorov:

Administrátor má právo na odstavenie siete na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby zariadení, výmenu zariadení, zmenu nastavení siete, testovanie nastavení a ďalších činností spojených s udržaním siete v bezchybnom stave. Administrátor má tiež právo na dočasné obmedzenie prístupu jednotlivých užívateľov ku sieti internet z dôvodu nezaplatenia poplatku za službu internet k dátumu jej splatnosti a tiež, ak má užívateľ zavírený počítač a ten následne rozosiela SPAM, ktorý zahlcuje sieť a v prípade zasahovania do nastavení siete, rozširovaniu pornografického materiálu, pokusov o hacking alebo poskytnutie svojho pripojenia tretej osobe.

3. Povinnosti užívateľov:

Užívateľ je povinný nainštalovať si antivírusový systém a udržiavať ho aktuálny (maximálna doba pre používanie neaktualizovaného antivírusu je 2 týždne). Používateľ je tiež povinný udržať svoj systém čistý od rôzneho spyware, adware a podobných programov, ktoré monitorujú jeho systém a zaťažujú sieť. Užívateľ môže zvážiť, či si nainštaluje program na ovládanie počítača administrátorom siete (TeamViewer). Tento program sa využíva v prípade, že sa užívateľovi vyskytne problém s počítačom a nevie si pomôcť.

4. Povinnosti administrátorov:

Administrátor je povinný zabezpečiť fungovanie siete a v prípade, že nefunguje celá alebo časť siete, v čo najkratšom možnom čase odstrániť vzniknutú chybu, tak ako je to uvedené vo všeobecných podmienkach siete RužaNET. Administrátor siete nezodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú za routrom (t.j zo strany poskytovateľa pripojenia hlavného prípoja do siete). Administrátor ako jediný má prístup ku heslám a nastaveniam hardwaru siete (switche, routre, acces pointy, kabeláž mimo bytov užívateľov) a ku nastaveniam ostatných komponentov.