Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

TŠÚR 1

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet

Technické parametre účastníckeho rozhrania
Verzia: 1

Dátum vydania: 24.5.2006

1. Úvod

V zmysle § 35 odseku 1 zákona číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje spoločnosť Jurčiak Štefan Ružanet technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.
Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smerujte na adresu spoločnosti:

RužaNET,s.r.o.
Ul.Podhora 26
034 01 Ružomberok
Tel.: 0907 120 220
Email: info@ruzanet.sk

2. Predmet

Spoločnosť RužaNET,s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálných rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE.
Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť naša spoločnosť poskytuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:
– rozhranie Ethernet s prenosovou rýchlosťou 10/100/1000 Mbit/s,podľa normy IEEE 802.3 [1]
– rozhranie Wireless LAN , 2,4 GHz a 5-5,8Ghz podľa normy IEEE 802.11, resp. IEEE 802.11b,g,a,n,ac [2], [3].
-rozhranie Wireles 71-76Ghz Norma EN 302 217-3 V1.3.1
-rozhranie WIreles 24Ghz Normy QPSK SISO, QPSK MIMO, 16QAM MIMO, 64QAM FEC 164/205, Cyclic prefix 1/16 pevný

4. Rozhranie IEEE 802.3

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3.

4.1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8-vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. Koncovým bodom siete je účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [4]) ukončenej vidlicou RJ45.
Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:
POE rozhranie: 802.3at/af

Vývod
Popis okruhu
Okruh

1Transmitted dataTD+ 2Transmitted dataTD- 3Received dataRD+ 4- -5 – -6Received dataRD- 7– 8– 5.

Rozhranie IEEE 802.11

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11 , IEEE 802.11b,g,a,n

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11 a IEEE 802.11b,g,a,n.
Rozhranie je rádiové s moduláciou FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

6. Skratky

IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T2 rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
FHSS Frequency hopping spread spectrum
DSSS Direct sequence spread spectrum

7. Odkazy na použité technické dokumenty

[1] IEEE 802.3:2002, IEEE standard for information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) accessmethod and physical layer specifications

[2] Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[3]Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz , 5-5,8 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[4] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

8. História dokumentu

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet

TŠÚR 1 V2

15.07.2012 3. vydanie